مشاوره صادرات

مشاوره های تخصصی در زمینه های زیر ارائه می شود:

 • صادرات
 • ارئه مستندات
 • بسته بندی صادراتی
 • پیش نیازهای بازاریابی
 • تقاضای بازار
 • محدودیتها و ممنوعیتها
 • توسعه فروش

بازاریابی و فروش

خدمات مرتبط با بازار یابی و فروش کالا در مقصد به شرح زیر است:

 • تحقیق میدانی در بازار
 • مطالعه بازار
 • جذب سرمایه و اخذ مجوزهای لازم
 • ثبت شرکت در بازار هدف
 • شناسایی و معرفی فرصتهای بازرگانی

تور بازرگانی

خدمات توربازرگانی به شرح زیر است:

 • انجام تمهیدات لازم جهت بازدید از بازار هدف
 • ارائه خدمات خصوصی و دولتی
 • بازدید میدانی از بازار
 • برگزاری نشستهای تجاری و بازرگانی

فعالیت های بازرگانی

فعالیت های بازرگانی به شرح زیر است:

 • خرید و فروش محصولهای صادراتی
 • راه اندازی فروشگاه و انبار
 • تامین نیروی کار بومی
 • ایجاد شبکه توزیع
 • بازاریابی در فضای مجازی